maple.jpg

Blahoslavení pokojní, neboť oni budou zváni syny Božími.

  Začátkem září to bude rok, co bylo v budově Junáku slavnostně otevřeno rodinné centrum Beránek. Jeho činnost se postupně rozvíjela podle potřeb maminek, které centrum začaly navštěvovat.