maple.jpg

Blahoslavení pokojní, neboť oni budou zváni syny Božími.

Petr Skalický

Správce sboru

mobil: 605 841 633
chocen(at)jbcr.cz