maple.jpg

Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.

Jsme skupina lidí různého stáří, vzdělání a zájmů. Ale jedno máme společné - je to Bůh, náš nebeský Táta, který nás má rád a myslí to s námi dobře. Ten nás dal dohromady a je tím nedůležitějším v našem životě. Stala se z nás velká rodina, která ale není uzavřenou společností, každý je tu vítán. Náš život nespočívá pouze v nedělních setkáváních, ale pořádáme akce během celého týdne: ženská a mužská skupinka, kde si povídáme o tom, co prožíváme, a díváme se, co o tom říká Bible, setkání mladých, večer chval...
V zimě jezdíme společně na týden na hory, v létě do přírody, celoročně chodíme na výlety. Velkou oblibu mají „opékačky“. Kromě toho pořádáme jednorázové akce: víkendy pro mladé, plné sportu, her, výtvarničení a legrace, akce pro děti ( balonková party, kaštaniáda, výtvarné řádění ), cestomanie, sportovní turnaje apod. Chystáme výtvarný kroužek pro školní děti, „klubáč“ pro mladé-setkávání plné her a sportu, maminkovský klub, na léto dětský tábor a English camp. Budeme rádi, když se na některé z těchto akcí setkáme wink

 

Jednota bratrská - UNITAS FRATRUM - neboli Moravská církev se zrodila z velkého náboženského probuzení v Čechách (husitství). Ovlivněna učením Petra Chelčického, byla založena Bratrem Řehořem v Kunvaldu v severovýchodních Čechách v roce 1457 Jednota bratrská kladla důraz na praktický křesťanský život více, než na učení nebo církevní tradici. Rozšířila po Čechách a na Moravě, mezi nejvýznačnější představitele patřil Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav, J.A.Komenský. Krutá protireformace po bitvě na Bílé Hoře znemožnila existenci prakticky všech protestantských církví. Mnoho lidí opustilo vlast jako exulanti, někteří zůstali doma a snažili se v tajnosti svou víru uchovat. Byli posilování ze zahraničí, povzbuzováni Písmem a inspirováni tajnými setkáními. Tímto způsobem přežili celé století.

V letech 1722 až 1727 několik rodin z Moravy, převážně z Fulneku i z jiných míst, které zachovaly tradice původní Jednoty, pod vedením Christiana Davida našlo útočiště v Sasku, na panství Mikuláše Ludvíka hraběte Zinzendorfa, a vystavěli osadu, kterou nazvali Herrnhut („místo, které střeží Bůh“), česky Ochranov. Rozšíření: světová Unitas fratrum – Moravian Church V roce 1732 vyslalo toto křesťanské společenství první misionáře k otrokům na ostrov sv. Tomáše v Karibském moři. A brzy následovaly další misie: do Grónska, Severní Ameriky, Jižní Afriky… V dnešní době je světově rozšířená Jednota bratrská rozdělena do 4 regionů: africký, evropský, karibský a severoamerický, které se skládají z 19 provincií. Do své vlasti se Jednota bratrská směla vrátit po císařském ediktu z roku 1861.

První sbor obnovené Jednoty bratrské byl založen roku 1870 v Potštejně. V současnosti má Jednota v ČR 20 sborů a řadu misijních míst, provozuje dvě základní školy, vyšší odbornou školu pomaturitního studia a sociální práci při některých sborech. Jednota bratrská má celkem asi 3.000 členů. Vyznání Jednota bratrská se hlásí k vyznání otců, že jediným pravidlem víry a života každého křesťana je Bible - Písma svatá Starého a Nového

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.