maple.jpg

Blahoslavení pokojní, neboť oni budou zváni syny Božími.