maple.jpg

Blahoslavení pokojní, neboť oni budou zváni syny Božími.

Zveme děti od 12 do 16 let.

Všechny další informace viz zde http://kamin.klubexit.cz/tabor-12/