Jednota bratrská - UNITAS FRATRUM - neboli Moravská církev se zrodila z velkého náboženského probuzení v Čechách (husitství). Ovlivněna učením Petra Chelčického, byla založena Bratrem Řehořem v Kunvaldu v severovýchodních Čechách v roce 1457

Celý článek...

 

Jsme skupina lidí různého stáří, vzdělání a zájmů. Ale jedno máme společné- je to Bůh, náš nebeský Táta, který nás má rád a myslí to s námi dobře. Ten nás dal dohromady a je tím nedůležitějším v našem životě.
Stala se z nás velká rodina, která ale není uzavřenou společností, každý je tu vítán.
Náš život nespočívá pouze v nedělních setkáváních, ale pořádáme akce během celého týdne: ženská a mužská skupinka, kde si povídáme o tom, co prožíváme, a díváme se, co o tom říká Bible, setkání mladých, večer chval...
V zimě jezdíme společně na týden na hory, v létě do přírody, celoročně chodíme na výlety. Velkou oblibu mají „opékačky“.
Kromě toho pořádáme jednorázové akce: víkendy pro mladé, plné sportu, her, výtvarničení a legrace, akce pro děti ( balonková party, kaštaniáda, výtvarné řádění ), cestomanie, sportovní turnaje apod.
Chystáme výtvarný kroužek pro školní děti, „klubáč“ pro mladé-setkávání plné her a sportu, maminkovský klub, na léto dětský tábor a English camp.
Budeme rádi, když se na některé z těchto akcí setkáme :-D