Rodinný obad židovského svátku Pesach konaný na památku biblické Ježíšovy večeře s učedníky.

pesach

V  sobotu 19. dubna od 17.00 hod.

v budově Junáku, 1.patro, Jungmanova 127, Choceň.

Příspěvek na jedno jídlo je 80Kč (40Kč dítě).

Zájemci nahlaste se na tel. 605 841 633 do 16..4.2014